Verzeker jezelf van een uitdagende baan!
Werken bij Klap logo
Feb3
Business woman |  Courtesy of Fausto Hernandez on Flickr

Vrouwenquotum. Ja of nee?

Een schamele 8% vrouwen in topposities Nederland

De assurantiebranche heeft het imago dat het een mannenwereld is. Hoe is het gesteld met het aantal vrouwen in de management laag van Klap? Hebben wij een quotum nodig zoals nu met mogelijke wetgeving voorgesteld wordt?

Vrouwenplan

Om meer vrouwen in topposities te krijgen dreigde de Europese Commissie in 2010 bedrijven met een wettelijke quotum. EU-commissaris Viviane Reding stelde dat er nagedacht moest worden over een wettelijk minimum aantal als er eind 2011 niets verbeterd is. In Frankrijk is, na Noorwegen en Spanje, inmiddels een vrouwenquotum ingesteld voor de Raad van Bestuur van de grote organisaties.

Kabinet Rutte

Kabinet Rutte is gestart met 4 vrouwelijke ministers/staatssecretarissen van de 20 beschikbare posities, een verdeling dat niet representatief genoemd kan worden voor de Nederlandse beroepsbevolking. Het leverde Rutte veel commentaar op van onder meer Neelie Kroes.

Nederlandse plannen

De teller in Nederland staat nu op een schamele 8% vrouwen in topposities. In de Eerste Kamer ligt nu een wetsvoorstel over een vrouwenquotum van 30% voor topposities bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Als in 2016 daar nog niet aan voldaan wordt, dan moet verantwoording afgelegd worden in het jaarverslag. Onlangs haalde het FNV en Vrouw en Recht het nieuws dat zij daarnaast de mogelijkheid zien om bedrijven te dwingen zich aan het percentage te houden en anders een juridische procedure zullen starten.

Opleggen quotum goede zaak?

De vraag is echter of je een quotum moet instellen. De meeste vrouwen zullen een plek in de top willen verdienen door hun kennis en kunde en niet slechts door hun vrouw-zijn en een opgelegd percentage. Daarnaast hebben veel vrouwen in Nederland ervoor gekozen om parttime te werken waardoor promotiekansen kunnen afnemen. Onvoldoende beschikbaarheid van kinderopvang, de houding naar fulltime werkende moeders en moeilijk kunnen doordringen tot mannelijke netwerken zorgen ook voor minder kansen om door te groeien tot de top.

Kunnen we in plaats van het opleggen van een quotum niet beter eerst gaan kijken naar de oorzaak van onvoldoende doorstroom van bepaalde groepen in Nederland ? En vervolgens naar manieren kijken hoe we dit concreet kunnen veranderen? Of is een quotum ook in Nederland simpelweg nodig om vrouwen door het glazen plafond te laten gaan richting de top?

Diversiteit

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de invloed van diversiteit in de top zoals:

1. Diversiteit in managementteams door onder meer toename van het aantal vrouwen heeft een positief effect op de productiviteit en winstgevendheid van de organisatie.

2. De meer mensgerichte leiderschapsstijl van vrouwen zou voor betere teamprocessen zorgen en daardoor een hogere productiviteit.

Echter, diversiteit is niet alleen maar meer vrouwen in de top planten. Ook diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en competenties werken mee aan de resultaten.

Hoe zit dat bij Klap?

Hoe doet Klap het ten opzichte van de Nederlandse cijfers?

Organisatiebreed werken er bijna 50% vrouwen bij Klap. het management team van Klap bestaat uit 4 directieleden en 7 managers, van wie 2 vrouwelijke managers. Dat is een bovengemiddelde 20% aan vrouwen in het management team van Klap. Vergeleken met het lage landelijke gemiddelde percentage vrouwelijke managers, kan Klap toch trots zijn op deze cijfers.

Het huidige management team is begin 2011 van start gegaan, dus de invloed op productiviteit en winstgevendheid door de diversiteit is nog niet na te gaan. Herinneren jullie ons eraan dat wij over een jaar zullen nagaan of de diversiteit ook bij ons een positieve invloed heeft gehad op de resultaten?