Verzeker jezelf van een uitdagende baan!
Werken bij Klap logo
Nov24
Laboratorium - http://www.flickr.com/photos/seattlemunicipalarchives/

Pilot Wft Pensioen

Goed pensioensadvies kunnen blijven geven

Twee pensioenadviseurs van Klap nemen deel aan een pilot voor de Wft* Pensioen opleiding. Daarnaast gaat één pensioenadviseur direct op voor de EVC-procedure (erkenning verworven competenties).

Dit doen wij met de ambitie om als één van de eerste assurantiekantoren in Nederland met gecertificeerde pensioenadviseurs kwalitatief goed pensioensadvies te kunnen blijven geven.

AFM

Enige tijd geleden heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) besloten om de deskundigheidsvereisten van pensioenadviseurs aan te scherpen. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is vervolgens gestart met de ontwikkeling van een nieuwe opleiding: Wft Pensioenverzekeringen.

De nieuwe module zal in januari 2012 in werking treden.

*Wet op het financieel toezicht (Wft)

“Doel van de Wft is de wetgeving voor de financiële markten doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken. De taken van DNB (prudentieel toezicht) en die van de AFM (gedragstoezicht) worden zodanig gescheiden dat er geen sprake is van overlap.”

“Verder zijn de regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen vereenvoudigd en vermindert de Wft de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.” - Bron: AFM

Kwaliteit

Het diploma Wft Pensioenverzekeringen is vanaf 1 januari 2014 verplicht voor de pensioenadviseurs van Klap aangezien wij ons onder meer richten op collectieve pensioenregelingen en DGA-pensioen. Onze pensioenadviseurs hebben reeds het diploma Wft Leven en diverse pensioen gerelateerde opleidingen en volgen permanente educatie.

Met de komst van de module Wft Pensioenverzekeringen blijft Klap zich handhaven in de top van pensioen adviserend Nederland.

EVC

Bestaande pensioenadviseurs kunnen via de EVC procedure het Wft Pensioenverzekeringen diploma behalen. Het traject is bedoeld voor de ervaren adviseur.

De EVC procedure (Erkenning Verworven Competenties) bestaat uit diverse onderdelen waaronder het bespreken van de portfolio en een assessment.

Pilot

Twee pensioenadviseurs van Klap volgen eerst de pilot Wft Pensioen die hen voorbereid op de EVC procedure danwel het Wft Pensioen examen. Daarbij bereiden zij onder meer hun portfolio voor en volgen kennismodules op het gebied van financiële rekenkunde en DGA-advisering.

De pilot duurt tot eind 2011 waarna gestart kan worden met de EVC procedure of het Wft Pensioen examen.

Accreditatie

Diverse exameninstituten hebben een accreditatie voor het afnemen van de EVC procedure aangevraagd. Definitieve accreditatie vindt plaats nadat de module Wft Pensioenverzekeringen opgenomen is in de wet.

Klap bereidt zich in ieder geval goed voor op dat moment met de wens dat onze pensioen adviseurs als een van de eersten in Nederland hun kwaliteit en kundigheid kunnen blijven aantonen door het behalen van het diploma Wft Pensioenverzekeringen.