Verzeker jezelf van een uitdagende baan!
Werken bij Klap logo
Nov19
Competenties? image courtesy of Pink Sherbet Photography on Flickr

Voor als je ambities hebt!!!

Competentieontwikkeling is geen vies woord - door Esther Jansma

Ambities zijn goed om te hebben, maar soms ook moeilijk om waar te maken. Hoe zorg je dat je niet stil blijft staan?! Een veel gebruikte methode om jezelf te ontwikkelen in het onderwijs en ook op de werkvloer is de ´Competentieontwikkeling.´

Medewerkers tevredenheid

Als onderdeel van mijn studie werk ik bij Klap en richt ik mij op het uitvoeren van een medewerkers tevredenheidonderzoek binnen Klap. Van de uitkomsten heb ik gemerkt dat hier mensen werken met ambities.

Papier verspilling

Voor wie net als ik in het huidige onderwijssysteem terecht is gekomen, zal het woord competenties misschien wel alle alarm bellen doen rinkelen. Veel tijd zit tegenwoordig in het schrijven van actie en ontwikkelingsplannen van je al dan niet verplicht of vrijwillig te behalen competenties. Heel jammer voor alle bomen, maar nog steeds gebeurt dit voor een groot deel hard copy en niet digitaal.

In het bedrijfsleven is men al helemaal overgestapt naar competenties, dus een goede reden om daarmee bekend te raken. Ook bij Klap worden medewerkers in hun functioneringsgesprekken beoordeeld op hun competenties.

Zelfvertrouwen

Het is mogelijk dat bezig zijn met competenties gepaard gaat met weerstand. Het is een intensief traject, je wordt geconfronteerd met je eigen zwakheden en het is ook best ingewikkeld. Ook ik ben één van die personen die haar stukken voor school veel te laat inlevert en aanhikt tegen de begrippen. En ik kan mezelf zeer incompetent voelen door te schrijven over hoe je denkt jezelf te ontwikkelen of ontwikkeld hebt.

Toch kunnen competenties je helpen bij het bereiken van je doelen. Als je een probleem hebt of iets wilt bereiken, bedenk dan eerst welke capaciteiten je daar voor nodig hebt. Vervolgens ga je na wat je daarvan al goed beheerst en waar je nog beter in kan worden. En nog veel belangrijker: HOE kan je daar beter in worden?

Techniek

Hier volgt een stappenplan dat kan helpen met het werken aan competenties.

1 Zoek op

Competenties zijn vaak nogal vage begrippen zoals Communicatie, Vakkundigheid en Inovatief vermogen. Deze zijn dan weer in te delen in indicatoren die aangeven wat het precies inhoud. Bijvoorbeeld indicatoren van communicatie kunnen toegankelijkheid, sensitiviteit, overtuigingskracht zijn. Natuurlijk zijn deze indicatoren ook weer uit te werken in een uitleg daarvan. Je kan zo diep gaan als je zelf wil.

2 Vraag anderen

Iedereen heeft een ander beeld bij bijvoorbeeld een goede communicatie. Vraag vrienden, familie, collega´s of je leidinggevende wat ze daar precies onder verstaan. Een discussie hierover brengt soms nieuwe inzichten. Vraag ook wat ze opvallend vinden over jouw eigen gedrag. Veel dingen doe je onbewust en je kan daarom wel af en toe een spiegel gebruiken.

3 Maak een actieplan

Een plan maken hoe je het gaat aanpakken. Doe dit bijvoorbeeld op de SMART methode.

SPECIFIEK
Wat ga je precies doen om je doelstelling te halen.

MEETBAAR
Hoe zorg je er voor dat je ook kan controleren dat je vooruit gaat.

AANWIJSBAAR
Kan je in kaart brengen wie wat moet doen om het te halen.

REALISTISCH
Is het ook mogelijk om dit doel te behalen. Wat zijn de factoren waardoor het mis kan lopen en hoe denk je die te voorkomen.

TIJDSBESTEK
Hoe lang ga je er over doen en hoe vaak hou je in die tijd er mee bezig.

Kritische blik

Het belangrijkste is dat je het leuk gaat vinden om naar jezelf te kijken met een kritische blik. Het gevoel dat je één van je doelen hebt bereikt door één van je zwakheden om te zetten in een kracht is het beste gevoel dat je kan hebben!!

Online Resources